15. studenoga 2023.

JAVNO SAVJETOVANJE NA PRORAČUN 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.GODINU

Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu proračuna Općine Rogoznica za 2024. godinu i Projekciji proračuna za 2025. i 2026.

 

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 , 85/15 i 69/22) Općina Rogoznica provodi savjetovanje za zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Rogoznica za 2024. godinu i Projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Proračuna Općine Rogoznica za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 01. prosinca 2023. godine.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Proračuna i Projekcija koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: opcina.rogoznica@si.htnet.hr kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

 

OPĆI DIO PRORAČUNA.XLS

POSEBNI DIO PRORAČUNA 2024..XLS

Obrazac-prijedloga-na-nacrt-proracuna-OR-za-2024.-godinu.DOCX