27. studenoga 2023.

JAVNI UVID U PRIJEDLOG GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. ROGOZNICA NA DIJELU ZEČEVO ROGOZNIČKO (ZONA 7), NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

Javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra

 

Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (,,Narodne novine” broj: 83/23 dalje: Zakon) Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra objavljuje prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

 

Javni uvid traje 30 dana i svi sudionici za vrijeme trajanja javnog uvida mogu dati pisane prijedloge i primjedbe Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22 000 Šibenik. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani neće se uzeti u obzir kod izrade izvješća o javnoj raspravi.

 

Prijedlozi i primjedbe koji se u pisanom obliku zaprime za vrijeme trajanja javnog uvida dostavljaju se Županijskom povjerenstvu za granice pomorskog dobra u Šibensko-kninskoj županije koji će zaprimljene prijedloge i primjedbe uvrstiti u izvješće o javnoj raspravi.

 

Izvješće o javnoj raspravi objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

 

Povjerenstvo za granice pomorskog dobra u Šibensko-kninskoj županiji izradilo je prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Rogoznica na dijelu Zečevo Rogozničko (zona 7), na području Općine Rogoznica.

 

 

grafika.pdf