JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Gustav Červar, Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela

PROTOKOL

Tanja Božan, Referent – Administrativni tajnik
Anita Živković, Referent – Administrator

ODSJEK ZA KOMUNALNE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Ljiljana Živković, Referent za komunalne poslove
Željko Lušić, Referent za komunalne poslove
Emanuel Ercegović, Referent – komunalni redar
Ante Bogavčić, Referent za komunalnu infrastrukturu
Željana Miletić, Stručni savjetnik za pravne poslove

ODSJEK ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

Nina Kursar, Voditelj odsjeka za financije, gospodarstvo i EU fondove
Smiljana Živković, Referent – blagajnik