Pretražujete SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
0

Poštovani žitelji općine Rogoznica, u tijeku je izrada projekta Procjena prijevoznog potencijala javnog linijskog prijevoza…