OPĆINSKO VIJEĆE

0

NAČELNICA: SANDRA JAKELIĆ – HDZ
ZAMJENIK NAČELNICE : LJUBO ŽUPANOVIĆ – HDZ

SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. GOLEŠ MATE – HDZ
2. GUTEŠA MARINA – HDZ
3. LOVRIĆ IVAN – HDZ
4. LOVRIĆ IVANA – HDZ
5. MILIŠIIĆ PERO – HDZ
6. ŽIVKOVIĆ SVETO – HDZ
7. ŽIVKOVIĆ IVICA – HSS
8. ŽIVKOVIĆ ČEDO – SDP
9. ŽUPANOVIĆ DINKO – HSP AS
10. IVAN NIKOLIĆ – NEZAVISNA LISTA IVAN NIKOLIĆ
11. ANTE LOVRIĆ – NEZAVISNA LISTA IVAN NIKOLIĆ

REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ROGOZNICA

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ROGOZNICA 

Izvješće o verifikaciji mandata izabranih vijećnika, prestanku mandata vijećnika i određivanju zamjenika

Napišite komentar