13. svibnja 2015.

Javna rasprava

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), a u vezi članka 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-03/13-30/3 Urbroj: 2182/12-02/15-28, od 11. svibnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu

Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko – turističke zone MEDINE

 

 

 1.Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone MEDINE trajat će od 25. svibnja 2015. do 25. lipnja 2015. godine.

2.Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone MEDINE, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.

3.Javno izlaganje održati će se 29. svibnja 2015. godine u 12,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.

4.Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone MEDINE, primaju se do 25. lipnja 2015. godine.

5.Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:

        upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,

        davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,

        dostavom putem pošte na adresu: Općina Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica

6.Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

OPĆINA ROGOZNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL