Novosti
0 JAVNI POZIV

Na temelju odredbi Zakona o cestama (NN, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Objašnjenja Državne geodetske uprave…

Novosti
0 OBAVIJEST

Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 9/09, 5/13, 13/13-pročišćeni tekst i 2/18), te nakon…

1 2 3 4 5 39