Službeni vjesnik

Službeno glasilo Općine Rogoznica u kojem se objavljuju odluke, rješenja, izvještaji o izvršenju proračuna, poslovnici i drugi opći akti.

Image Title Type Size Link