Novosti
0 UPU MEDINE

TEKSTUALNI DIO: A_OBRAZLOŽENJE MEDINE 2019.pdf ODLUKA_ODREDBE_Službeni vjesnik 05_19_UPU Medine_USVOJENO.pdf GRAFIČKI DIO: USV_ PLAN – 0. Granica obuhvata plana-MODEL.pdf USV_PLAN -…

Novosti
0 POZIV NA INTERVJU

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i…

1 2 3 34