OBAVIJEST

0

Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 9/09, 5/13, 13/13-pročišćeni tekst i 2/18), te nakon održane sjednice Stožera civilne zaštite Općine Rogoznica od dana 16. ožujka 2020. godine, općinska načelnica Općine Rogoznica dana 16. ožujka 2020. donosi slijedeću:

ODLUKU

 

Članak 1.

Zbog opasnosti širenja Corona virusa na području Općine Rogoznica, te zbog uočenih velikih dnevnih migracija i općenito zbog ugroze zdravlja stanovništva Republike Hrvatske, donose se sljedeće mjere:

  1. Ograničava se do daljnjeg rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rogoznica te društvu Škovacin d.o.o. Sve upite stranke mogu uputiti isključivo telefonskim i elektronskim putem, koji su dostupni na službenim web stranicama Općine i društva Škovacin d.o.o.
  1. Prekida se, s danom 16. ožujka 2020. godine do daljnjega, Javni uvid u sklopu javne rasprave Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – I., koji se je započeo dana 13.03.2020. godine u prostorijama Doma Matice hrvatske. O nastavku provedbe javnog uvida građani će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice Općine.
  2. Uvode se mjere prevencije za sve ugostiteljske objekte na području Općine Rogoznica, i to:
  • učestalo dezinficirati prostor i sve ostale radne površine u ugostiteljskom objektu,
  • osigurati dezinfekcijsko sredstvo na ulazu u objekt,
  • zabraniti zadržavanje gostiju na šanku,
  • osigurati minimalni razmak između gostiju od najmanje jedan metar.

Ukoliko se vlasnici ugostiteljskih objekata ne budu pridržavali navedenih mjera uvest će se mjera zatvaranja ugostiteljskog objekta.

 

Članak 2. 

Građanima Općine Rogoznica i posjetiteljima općine nalaže se zabrana okupljanja u većem broju na otvorenim i zatvorenim prostorima (maksimalni broj 100 osoba).

 

Članak 3. 

Svim građanima Općine Rogoznica preporuča se pridržavanje preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavanje bliskih kontakta s osobama koje imaju respiratorne simptome, održavanje higijene okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije površine, predmeta i provjetravanje radnog prostora.

 

Članak 4.

 Nalaže se žurna i neodgodiva provedba ove Odluke

 

Članak 5.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Rogoznica i na oglasnoj ploči.

 

 

KLASA: 810-03/20-10/2 OPĆINA ROGOZNICA NAČELNICA:
URBROJ: 2182/12-02/20-1 OPĆINSKI NAČELNIK
Rogoznica, 16. ožujka 2020. Sandra Jakelić,v.r.

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close