II. ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone MEDINE

0

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), a u vezi članka 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica KLASA: 350-03/13-30/3, UR.BROJ: 2182/12-02/17-64, od 12. travnja 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

II. PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu
Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone MEDINE

 

1. II. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone MEDINE trajat će od 20. travnja 2017. do 28. travnja 2017. godine.
2. Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone MEDINE, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.
3. Javno izlaganje održati će se 20. travnja 2017. godine u 11,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.
4. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone MEDINE, primaju se do 28. travnja 2017. godine.
5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:
– upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
– davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,
– dostavom putem pošte na adresu: Općina Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica
6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

OPĆINA ROGOZNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

2PJR_2017-_SAŽETAK_

II_2PJR_ODLUKA_

2PJR__2017_OBRAZLOZENJE_MEDINE

Grafika:

0. Granica obuhvata plana

1. Koristenje i namjena povrsina

2a Prometna ulicna i komunalna infrastrukturna mreza-promet

2b Prometna ulicna i komunalna infrastrukturna mreza-odvodnja

2c Prometna ulicna i komunalna infrastrukturna mreza-stuja i posta

3 Uvjeti korištenja

4 Uvjeti građenja

 

Napišite komentar

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close