Izmjene i dopune (II) PPŽ – Obavjest o ponavljanju javne rasprave

0

Poštovani,
Županijsko poglavarstvo donijelo je 23. studenoga 2007. godine, na temelju traženja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, zaključke o ponavljanju javne rasprave o izmjenama I dopunama Prostornog plana Šibensko-kninske županije (II) za područje Općine Rogoznica. Pozivamo Vas na sudjelovanje u ovom postupku, U prilogu je ogJas o ponovljanju javne rasprave, objavljen u subotu 24. studenoga 2007. u „Slobodnoj Dalmaciji”.

Na temelju članaka 97 i 325. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Sibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 2/07), Zaključaka Županijskog poglavarstva Šibensko-kninske županije od 12. studenoga 2007. godine, te Zaključaka Županijskog poglavarstva Šibensko-kninske županije od 23. studenoga 2007. godine, Županijski zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije

OBJAVLJUJE PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA (II) PROSTORNOG PLANA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

1. Javna uvid u Prijedlog izmjena i dopuna (II) Prostornog plana Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 11/02, 10/05 i 3/06) – koje se odnose na prostor Općine Rogoznica održat će se u trajanju od 15 dana, i to od 03. prosinca 2007. do 17. prosinca 2007. godine u Doma matice Hrvatske, Rogoznica, Hrvatske mornarice bb, svakog radnog dana od 07,30 do 15,30 sati,

2. Na javnom uvidu bit će izložen elaborat sa tekstualnim i grafičkim dijelom Prijedloga izmjena i dopuna (II) Prostornog plana Šibensko-kninske županije, kojj je kao Konačni prijedlog Plana utvđen na sjednici Županijskog poglavarstva Šibensko- kninske županije održanoj 12. studenoga 2007. godine; te korigiran sukladno uputama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

3. Na javnom uvidu bi će izložen i „Grafički prikaz elaborata prostornog uređenja Općine Rogoznica donesen i usuglašen na sastanku 28. lipnja 2007. godine” – dostavljen od strane Općinskog vijeća Općine Rogoznica 12. listopada 2007. godine.

4. Na javnom uvidu bit će moguće svoje prijedloge i primjedbe upisati u knjigu primjedaba. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme izvješća s javne rasprave.

5. Svoje prijedloge i primjedbe zainteresirani građani i udruge mogu, uz naznaku “PPŽ- XI primjedbe-prosinac”, najkasnije do 18. prosinca 2007. dostaviti i poštom na adresu: Šibensko-kninska županija Županijski zavod za prostorno uređenje 22000 Šibenik V. Nazora 1/IV

6. Javno izlaganje za sve sudionike javne rasprave održat će se u ponedjeljak 03. prosinca 2007. godine sa početkom u 10,00 sati, u Domu matice Hrvatske, Rogoznica, Hrvatske mornarice bb

Klasa: 350-02/07-01/82
Urbroj: 2182/1-05-07/1

Šibenik, 23. studenoga 2007.
ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Napišite komentar

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close