JAVNI POZIV

0

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije, ispostava Rogoznica, temeljem članka 217. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07 i 38/09), u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja po zahtjevu OPĆINE ROGOZNICA, za zahvat u prostoru: izgradnja mrtvačnice na novoformiranoj građevnoj čestici koja se formira od dijela čest. zem. 423/2 K.O. Rogoznica., objavljuje:

JAVNI POZIV

Vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretnini na kojoj se zahvat u prostoru planira i koje graniče s predmetnom nekretninom, da se očituju kao stranke u predmetnom postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja. Svi pozvani mogu izvršiti uvid u idejni projekt TD: 328/10 izrađen od Damira Lasinovića dipl.ing.arh.- „ARX” d.o.o. Šibenik iz svibnja 2010.g., koji je podloga za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, te dati svoju izjavu u prostorijama ovog Upravnog odjela u Rogoznici, Obala Hrvatske mornarice b.b., dana 30.03.2011.g. u vremenu od 8,00-10,30 sati.
Stranke se mogu odazvati osobno ili preko svog opunomoćenika. Potrebno je dostaviti na uvid osobnu iskaznicu i dokaz o pravnom interesu.
Ukoliko se stranka ne odazove pozivu, a izostanak ne opravda, postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i materijalnom propisu.
Ovaj javni poziv će biti objavljen u tisku, na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te izložen na predmetnoj čestici.

Napišite komentar

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close