O B A V I J E S T

0

Objava podataka iz članka 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.” br. 86/08):

U „Narodnim novinama” broj 44/10, objavljen je natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, na radno mjesto „referent – komunalni redar”, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.
Opis poslova radnog mjesta „referent – komunalni redar”:
Obavlja poslove i poduzima mjere u svezi provođenja komunalnog reda sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, drugim propisima i aktima Općine, priprema nacrte akata iz svog područja te obavlja i druge poslove koji mu se povjere.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,00, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 7.711,00 kn, bruto.
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Svaki točan odgovor boduje se jednim bodom.
Pravni izvori su za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

– Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, cijeli tekst Zakona)
– Odluka o komunalnom redu, cijeli tekst

Web stranica „Narodnih novina” je: narodne-novine.nn.hr
Web stranica Općine Rogoznica je: www.rogoznica.hr

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči Općine Rogoznica najkasnije pet dana prije održavanja provjere.
Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj kontakt telefona.
Također molimo podnositelje da prijave prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju – manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.
Ukoliko smatrate da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Napišite komentar

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close